Introduktion til startupconfessions.io

Jeg har efterhånden refereret til www.miljoparkering.se en del gange her på bloggen.

Miljöparkering er nogenlunde godt opdelt rent logisk, men de identificerede services er dog del af samme deployable unit (hvilket nok er ok for et system af den størrelse og behov, men generelt ikke helt optimalt). Derudover bærer systemet præg af, at det har været vores lille sandkasse at teste forskellige tilgange under.

For nogen tid siden (efteråret) sætte jeg mig så ned og lavede et nyt eksempelsite, som skulle benyttes til at beskrive nye erfaringer og implementationsstrategier ud fra, bl.a. fra min involvering på mikz.com, som er det absoult største projekt jeg har deltaget på, hvor man bruger DDD+Events, EDA mv.

Og nu findes startupconfessions.io!

Jeg vil ikke gå så langt ned i detaljerne i denne blogpost, men jeg kan da lige nævne de overordnede træk. Startupconfessions.io består af:

  • Web front-end (lavet af mig, så forvent ikke det helt store)
  • To definerede forretningsservices (Confessions og Comments)
  • En NServiceBus-worker (alt er asynkront imellem web og worker)
  • RavenDB som DB

startupconfessions.io ideholder derudover nogle eksperimenter omkring caching, hvor web front end (asp.net MVC) vedligeholder en aktuel cache baseret på events fra workeren. Dette gør, at brugen af helt ordinær web caching bliver helt optimal (downstream helt ud til brugerne), og sitet har kunnet imødekomme en del traffik fra Hacker News uden problemer, selv på en meget lille AWS server.

Dette er i øvrigt min favoritbekendelse…

Christer Ø. on twitterChrister Ø. on linkedin
Christer Ø.
Software Development Consultant stratal ApS
Christer Østergaard er freelance forretningsanalytiker og softwarearkitekt med mere end 16 års erfaring. Har arbejdet med STAR (tidl. Arbejdsmarkedsstyrelsen), DSB, Kommunernes Landsforening, Digitaliseringsstyrelsen, Egmont, Banedanmark, Elsparefonden, Armada Shipping, Unik HR, Fødevareministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Knowledge Cube, mikz.com, Ankestyrelsen m.fl. Dertil et par Open Source projekter. Lige nu læser Christer Data and Reality. Christer er klar til at sikre leverance af nye softwareprodukter fra 1. Januar 2016.